لیست محصولات

جامع ترین فروشگاه صنعت برق و اتوماسیون در ایران

برندها


محدوده قیمت


از تومان

از تومان

فیلتر پیشرفته

مولتی متر پرتابل دیجیتال یونیتی UT33D Plus

مولتی متر پرتابل دیجیتال یونیتی UT33D Plus

380,000 تومان

مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT33C plus

مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT33C plus

420,000 تومان

مولتی متر دیجیتال یونیتی UT33B Plus

مولتی متر دیجیتال یونیتی UT33B Plus

375,000 تومان

مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT33A plus

مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT33A plus

530,000 تومان

مولتی متر جیبی یونیتی مدل UT120C

مولتی متر جیبی یونیتی مدل UT120C

825,000 تومان

مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT22

مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT22

550,000 تومان

مولتی متر قلمی یونیتی مدل UNI-T UT18C

مولتی متر قلمی یونیتی مدل UNI-T UT18C

1,945,000 تومان

مولتی متر دوبل یونیتی مدل UNI-T UT15A ، UT15B ،UT15C

مولتی متر دوبل یونیتی مدل UNI-T UT15A ، UT15B ،UT15C

1,365,000 تومان

مولتیمتر دستی مدل 388B محصول BK Precision

مولتیمتر دستی مدل 388B محصول BK Precision

5,850,000 تومان

مولتی متر جیبی مدل CA5115 چاوین آرنوکس فرانسه

مولتی متر جیبی مدل CA5115 چاوین آرنوکس فرانسه

780,000 تومان

مولتیمتر مدل 117B محصول BK Precision

مولتیمتر مدل 117B محصول BK Precision

1,560,000 تومان

مولتیمتر آنالوگ مدل MX430 متریکس

مولتیمتر آنالوگ مدل MX430 متریکس

6,630,000 تومان

مولتی متر کلمپی مدل F05 دیجیتال کاوین آرنوکس

مولتی متر کلمپی مدل F05 دیجیتال کاوین آرنوکس

10,140,000 تومان

مولتی متر کلمپی دیجیتال مدل F403 چاوین آرنوکس

مولتی متر کلمپی دیجیتال مدل F403 چاوین آرنوکس

12,285,000 تومان

مولتی متر کلمپی دیجیتال مدل F203 چاوین آرنوکس

مولتی متر کلمپی دیجیتال مدل F203 چاوین آرنوکس

9,282,000 تومان

مولتی متر کلمپی دیجیتال مدل CM610 مولتی متریکس

مولتی متر کلمپی دیجیتال مدل CM610 مولتی متریکس

3,159,000 تومان

مولتی متر کلمپی دیجیتال مدل CM600 مولتی متریکس

مولتی متر کلمپی دیجیتال مدل CM600 مولتی متریکس

2,457,000 تومان

مولتی متر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F407

مولتی متر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل F407

23,205,000 تومان

مولتیمتر رومیزی مدل MTX3250 متریکس

مولتیمتر رومیزی مدل MTX3250 متریکس

21,450,000 تومان

مولتیمتر رومیزی مدل 5492 محصول BK Precision

مولتیمتر رومیزی مدل 5492 محصول BK Precision

25,350,000 تومان