لیست محصولات

جامع ترین فروشگاه صنعت برق و اتوماسیون در ایران

برندها


محدوده قیمت


از تومان

از تومان

فیلتر پیشرفته

دماسنج نفوذی دیجیتال یونیتی مدل UNI-T A61

دماسنج نفوذی دیجیتال یونیتی مدل UNI-T A61

450,000 تومان

ترمومتر ترموکوپل دار UT325

ترمومتر ترموکوپل دار UT325

3,920,000 تومان

ترمومتر تماسی دو کانال یونیتی مدل UT320D

ترمومتر تماسی دو کانال یونیتی مدل UT320D

915,000 تومان

ترمومتر تماسی تک کانال یونیتی مدل UT320A

ترمومتر تماسی تک کانال یونیتی مدل UT320A

670,000 تومان

ترمومتر لیزری یونیتی مدل UNI-T UT305S

ترمومتر لیزری یونیتی مدل UNI-T UT305S

9,675,000 تومان

مینی ترمومتر مادون قرمز300درجه مدل UNI-T UT306A

مینی ترمومتر مادون قرمز300درجه مدل UNI-T UT306A

785,000 تومان

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی UT300A

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی UT300A

755,000 تومان

دماسنج مادون قرمز حرفه ای یونیتی مدل UNI-T UT309A

دماسنج مادون قرمز حرفه ای یونیتی مدل UNI-T UT309A

2,735,000 تومان

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی UT301C Plus

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی UT301C Plus

2,085,000 تومان

ترمومتر لیزری یونیتی UT309C

ترمومتر لیزری یونیتی UT309C

2,755,000 تومان

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی UT305A

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی UT305A

9,175,000 تومان

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی UT302C Plus

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی UT302C Plus

2,850,000 تومان

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی مدل UT303C Plus

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی مدل UT303C Plus

4,560,000 تومان

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی UT305C

ترمومتر لیزری تفنگی یونیتی UT305C

10,390,000 تومان

ترمومتر لیزری تفنگی بنتچ GM700

ترمومتر لیزری تفنگی بنتچ GM700

21,000,000 تومان

ترمومتر لیزری تفنگی بنتک GM550

ترمومتر لیزری تفنگی بنتک GM550

840,000 تومان

ترمومتر میله ای ضدآب مارمونیکس MST-325

ترمومتر میله ای ضدآب مارمونیکس MST-325

2,520,000 تومان

ترمومتر لیزری بنتک GM900

ترمومتر لیزری بنتک GM900

2,160,000 تومان

ترمومتر لیزری ۴۰۰ درجه یونیتی UT-300S

ترمومتر لیزری ۴۰۰ درجه یونیتی UT-300S

770,000 تومان