لیست محصولات

جامع ترین فروشگاه صنعت برق و اتوماسیون در ایران

برندها


محدوده قیمت


از تومان

از تومان

فیلتر پیشرفته

مولتی متر پرتابل دیجیتال یونیتی UT33D Plus

مولتی متر پرتابل دیجیتال یونیتی UT33D Plus

380,000 تومان

مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT33C plus

مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT33C plus

420,000 تومان

مولتی متر دیجیتال یونیتی UT33B Plus

مولتی متر دیجیتال یونیتی UT33B Plus

375,000 تومان

مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT33A plus

مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT33A plus

530,000 تومان

مولتی متر جیبی یونیتی مدل UT120C

مولتی متر جیبی یونیتی مدل UT120C

825,000 تومان

پاورمتر لیزر مدل UT385 برند یونیتی

پاورمتر لیزر مدل UT385 برند یونیتی

8,150,000 تومان

متر لیزری 20 متر یونیتی مدل UNI-T LM20

متر لیزری 20 متر یونیتی مدل UNI-T LM20

850,000 تومان

متر لیزری مدل LM60 برند یونیتی

متر لیزری مدل LM60 برند یونیتی

1,525,000 تومان

متر لیرزی مدل LM80 برند یونیتی

متر لیرزی مدل LM80 برند یونیتی

1,830,000 تومان

متر لیرزی یونیتی مدل LM100

متر لیرزی یونیتی مدل LM100

2,210,000 تومان

متر نوری یونیتی مدل UNI-T UT393B

متر نوری یونیتی مدل UNI-T UT393B

3,310,000 تومان

متر لیزری یونیتی مدل UNI-T LM1000

متر لیزری یونیتی مدل UNI-T LM1000

5,150,000 تومان

لوکس متر پراب مجزا یونیتی مدل UT383S

لوکس متر پراب مجزا یونیتی مدل UT383S

1,520,000 تومان

لوکس متر بلوتوث دار یونیتی مدل UT383BT

لوکس متر بلوتوث دار یونیتی مدل UT383BT

1,310,000 تومان

لوکس متر ، روشنایی سنج یونیتی مدل UNI-T UT382

لوکس متر ، روشنایی سنج یونیتی مدل UNI-T UT382

2,750,000 تومان

کالیبراتور دمای چند منظوره یونیتی UT-714

کالیبراتور دمای چند منظوره یونیتی UT-714

32,685,000 تومان

کالیبراتور یونیتی مدل UNI-T UT705

کالیبراتور یونیتی مدل UNI-T UT705

12,990,000 تومان

کالیبراتور دما یونیتی UNI-T UT701

کالیبراتور دما یونیتی UNI-T UT701

10,355,000 تومان

ضخامت سنج رنگ و لعاب یونیتی UNI-T UT343D

ضخامت سنج رنگ و لعاب یونیتی UNI-T UT343D

4,715,000 تومان

صوت سنج یونیتی مدل UNI-T UT353BT

صوت سنج یونیتی مدل UNI-T UT353BT

1,250,000 تومان