لیست محصولات

جامع ترین فروشگاه صنعت برق و اتوماسیون در ایران

برندها


محدوده قیمت


از تومان

از تومان

فیلتر پیشرفته

کلمپ آمپر متر AC/DC یونیتی UNI-T UT222

کلمپ آمپر متر AC/DC یونیتی UNI-T UT222

10,370,000 تومان

کلمپ آمپرمتر انبری 2000 آمپر دیجیتال AC/DC یونیتی UNI-T UT221

کلمپ آمپرمتر انبری 2000 آمپر دیجیتال AC/DC یونیتی UNI-T UT221

9,015,000 تومان

کلمپ آمپرمتر AC/DC یونیتی UT-219DS

کلمپ آمپرمتر AC/DC یونیتی UT-219DS

6,505,000 تومان

کلمپ آمپرمتر یونیتی UNI-T UT213C

کلمپ آمپرمتر یونیتی UNI-T UT213C

2,775,000 تومان

کلمپ آمپرمتر AC/DC 60 آمپر یونیتی UNI-T UT211B

کلمپ آمپرمتر AC/DC 60 آمپر یونیتی UNI-T UT211B

5,075,000 تومان

کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UNI-T UT210E

کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UNI-T UT210E

2,395,000 تومان

کلمپ آمپرمتر یونیتی UNI-T UT208B

کلمپ آمپرمتر یونیتی UNI-T UT208B

4,065,000 تومان

آمپرمتر کلمپی 1000 آمپر UNI-T UT207B

آمپرمتر کلمپی 1000 آمپر UNI-T UT207B

3,035,000 تومان

کلمپ آمپرمتر یونیتی UNI-T UT206B

کلمپ آمپرمتر یونیتی UNI-T UT206B

2,580,000 تومان

کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UT206

کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UT206

1,820,000 تومان

کلمپ آمپرمتر دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT205A

کلمپ آمپرمتر دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT205A

1,825,000 تومان

آمپر متر کلمپی یونیتی UT204 Plus

آمپر متر کلمپی یونیتی UT204 Plus

1,595,000 تومان

کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UNI-T UT-202

کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UNI-T UT-202

805,000 تومان

مولتی متر کلمپی مدل F13N کاوین آرنوکس

مولتی متر کلمپی مدل F13N کاوین آرنوکس

9,945,000 تومان

مولتی متر کلمپی مدل F13 کاوین آرنوکس

مولتی متر کلمپی مدل F13 کاوین آرنوکس

8,502,000 تومان

مولتی متر کلمپی مدل F07 کاوین آرنوکس

مولتی متر کلمپی مدل F07 کاوین آرنوکس

10,374,000 تومان

آمپر متر فلکسی مدل MA400D-250 چاوین آرنوکس

آمپر متر فلکسی مدل MA400D-250 چاوین آرنوکس

6,513,000 تومان

آمپر متر فلکسی مدل MA4000D-350 چاوین آرنوکس

آمپر متر فلکسی مدل MA4000D-350 چاوین آرنوکس

7,059,000 تومان

کلمپ پاور متر مدل 20-3286 هیوکی

کلمپ پاور متر مدل 20-3286 هیوکی

24,375,000 تومان

پاور آنالایزر کلمپی مدل F605 چاوین آرنوکس

پاور آنالایزر کلمپی مدل F605 چاوین آرنوکس

26,520,000 تومان